RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DLA DZIECI 3-4 LETNICH

W PRZEDSZKOLU 361

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci , zabawy dowolne
8.00 – 8.30 Praca kierowana przez nauczyciela, praca indywidualna, zabawy integrujące grupę, ogólnorozwojowe
8.30 – 8.45 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne
8.45 – 9.15 Śniadanie
9.15 – 10.00 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zabawa ruchowa
10.00 – 10.30 Zabawy dowolne
10.30 – 11.30 Pobyt w ogrodzie, zabawy ruchowe
11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
12.00 – 12.30 Drugie danie
12.30 – 14.00 Słuchanie bajek, muzyka relaksacyjna, leżakowanie
14.00 – 14.15 Zabawa ruchowa
14.15 – 14.30 Przygotowanie do posiłku, czynności higieniczne
14.30 – 15.00 Zupa i deser
15.00 – 17.30 Ćwiczenia indywidualne, zabawy dowolne, pobyt w ogrodzie ( przy sprzyjających warunkach atmosferycznych)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DLA DZIECI 5-6 LETNICH

W PRZEDSZKOLU 361

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne
8.00 – 8.30 Praca kierowana przez nauczyciela, praca indywidualna i wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, ogólnorozwojowe
8.30 – 8.45 Ćwiczenia poranne, czynności higieniczne
8.45 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.30 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zabawa ruchowa
10.30 – 11.45 Pobyt w ogrodzie, zabawy ruchowe
11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
12.00 – 12.30 Drugie danie
12.30 – 13.00 Słuchanie bajek, muzyka relaksacyjna, odpoczynek
13.00 – 13.30 Praca kierowana przez nauczyciela, zabawy dydaktyczne, utrwalanie zdobytych umiejętności i wiadomości
13.30 – 14.15 Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie
14.15 – 14.30 Przygotowanie do posiłku, czynności higieniczne
14.30 – 15.00 Zupa i deser
15.00 – 17.30 Ćwiczenia indywidualne, praca wyrównawcza, zabawy dowolne w Sali lub w ogrodzie (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych)