Od dnia 1 stycznia 2023 roku opłaty z tytułu żywienia dziecka wnoszone będą przez rodziców zgodnie z podpisaną deklaracją

– na rachunek wydzielony Przedszkola 361

43 1030 1508 0000 0005 5098 0053

W treści podając imię i nazwisko dziecka.

Stawka żywieniowa 12 zł/ dziennie.

Na radę rodziców zgodnie z deklaracją z września, wpłaty dokonywane powinny być na rachunek:

25 1160 2202 0000 0004 5346 8855.

Opłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.

XLIX/1205/2017

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych