Grupa I – 3 latki

Nauczyciele:  Marta Płochocka- Stolarska, Danuta Wasilewska 

Pomoc nauczyciela: Beata Zuch

Pomoc w grupie:  Monika Sowińska 

Grupa II – 4  latki

Nauczyciele:   Wiesława Janczewska, Beata Chomik

Pomoc w grupie:  Ewa Grzela

Grupa III – 4  latki

Nauczyciele:  Alicja Parafiańczuk, Agnieszka Sławek – Krzyszycha

Pomoc w grupie: Ewelina Koluch

Grupa IV – 5 latki

Nauczyciele:  Urszula Turzyńska, Katarzyna Urban 

Pomoc w grupie: Danguole aAsiliauskaite

Grupa V -5 i 6 latki

Nauczyciele: Ewelina Zuch

Pomoc w grupie: Kamila Gałecka