Nasi pracownicy

W naszym przedszkolu pracuje 12 nauczycieli. Radę Pedagogiczną tworzą zarówno nauczyciele z długoletnim stażem, jak też młodzi adepci tego zawodu. Połączenie doświadczenia i praktyki ze świeżością i ciekawością doskonale się uzupełnia i wpływa korzystnie na pracę z dziećmi. Wszystkie jesteśmy absolwentkami wyższych uczelni i posiadamy pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Wiele z nas ukończyło studia podyplomowe i jest specjalistami pedagogiki terapeutycznej, terapii pedagogicznej, wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej, reedukacji i wspomagania dzieci z problemami rozwojowymi. Uczestniczymy w licznych kursach i warsztatach, które podnoszą nasze umiejętności.

 • Katarzyna Grzęda – dyrektor, mgr, nauczyciel dyplomowany, specjalista w zakresie pedagogiki, edukacji początkowej, terapii pedagogicznej i reedukacji, studia podyplomowe na UW “Edukacja Początkowa z reedukacją” oraz “Wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi”, studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim “Polityka i Zarządzanie Oświatą”,
 • Danuta Wasilewska – mgr, nauczyciel dyplomowany, specjalista pedagogiki wczesnoszkolnej i edukacji zintegrowanej,
 • Alicja Parafiańczuk – licencjat , nauczyciel mianowany, specjalista wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej, pedagogiki przedszkolnej,
 • Katarzyna Urban – mgr, nauczyciel dyplomowany, specjalista wychowania przedszkolnego, Studia Podyplomowe na UW “Polityka i zarządzanie Oświatą”
 • Urszula Turzyńska – mgr, nauczyciel dyplomowany, specjalista pedagogiki przedszkolnej, Studia Podyplomowe na UW “Edukacja Początkowa z reedukacją” oraz “Wspomaganie rozwoju dzieci z problemami rozwojowymi”
 • Beata Chomik – mgr, nauczyciel dyplomowany, specjalista pedagogiki przedszkolnej,
 • Wiesława Janczewska – mgr, nauczyciel dyplomowany, specjalista edukacji początkowej,
 • Marta Płochocka- mgr,nauczyciel kontraktowy ,specjalista pedagogiki wczesnoszkolnej edukacji i  przedszkolnej, studia podyplomowe, “Polityka i Zarządzanie Oświatą”,
 • Ewelina Zuch – lic. nauczyciel kontraktowy, specjalista pedagogiki przedszkolnej,
 • Olga Stępień – licencjat, nauczyciel dyplomowany, specjalista pedagogiki przedszkolnej,
 • Edyta Dytko – logopeda, mgr, nauczyciel dyplomowany, specjalista logopedii, studia podyplomowe APS “Logopedia ogólna” oraz “Kształcenie muzyczno – ruchowe”,

 

Personel administracyjno – gospodarczy:

 • mgr Katarzyna Wołyńska – kierownik gospodarczy
 • Beata Zuch – pomoc nauczyciela,
 • Monika Galbarczyk – pomoc w grupie,
 • Izabela Witman – pomoc w grupie,
 • Marharyta Kan– pomoc w grupie
 • Hanna Walasek – pomoc w grupie,
 • Ewelina Drozd – pomoc nauczyciela,
 • Halina Sujecka – pomoc w grupie,
 • Mirosława Spólna –  kucharka,
 • Barbara Składanek – kucharka
 • Kazimiera Pałka – pomoc kucharki,
 • Janusz Drozd – pracownik fizyczny,
 • Krzysztof Konopiński – pracownik fizyczny